Historia

GS Kobierzyce, rys historyczny.

Byliśmy, jesteśmy, będziemy.

Historia Gminnej Spółdzielni Kobierzyce jest nierozerwalnie związana z integrowaniem wysiłków na zasadach samopomocy w dążeniu do wspólnego dobra od  roku 1947 kiedy, mierzyliśmy się z rzeczywistością powojenną, aż po czas współczesny.

 1. dzisiaj ...Jesteśmy nowoczesną firmą
 2. 1999      Spółdzielni zaczyna odbudowywać zaufanie wśród rolników i całej społeczności gminy Kobierzyce. W marcu funkcję Prezesa Spółdzielni przejmuje mgr inż. Maria Nowak.
 3. 1990-94 Nowa rzeczywistość gospodarcza, początek gruntownych zmian.

  Lata 1990-1993 były trudne dla Spółdzielni znalazła się ona w kryzysie. Grupa członków i pracowników złożyła wniosek o podział Spółdzielni co doprowadziło do postawienia jej w stan likwidacji. Spółdzielnia procesu likwidacji jednak nie rozpoczęła starając się utrzymać swoją dotychczasową działalność. Słowa uznania należą się Przewodniczącemu Rady (którego funkcję w tym czasie aż do chwili obecnej pełni pan Alfred Lech), członkom Rady oraz pracownikom, którzy nigdy nie zwątpili w to iż Spółdzielnia wyjdzie z kryzysu. Postanowieniem Sądu z dnia 27.07.1994r. udało się przywrócić działalność Spółdzielni. Prezesem zostaje Bolesław Mokrzycki.

 4. 1975-1987 Powstają kolejne placówki handlowe, magazyny, budynek admin-biurowy. W tym czasie funkcję Prezesa pełnił Mieczysław Stefani. W latach 1978-1983 Spółdzielnia była jedną z najlepszych w kraju, o czym świadczą czołowe miejsca we współzawodnictwie o tytuł "Mistrza Gospodarności i Kultury". W okresie tym Spółdzielnia liczyła 3600 członków, a zatrudnionych było 230 osób.
 5. 1965-1972 Rozszerzenie obszarów aktywności gospodarczej.W latach 1965-1972 funkcję Prezesa pełnił Tadeusz Krynicki. W tym też czasie Spółdzielnia bardzo dużo inwestowała, poszerzając swoją działalność o gastronomię, produkcję, skup zbóż. Buduje się magazyn, placówki handlowe, restauracje, nową piekarnię oraz magazyn zbożowy.
 6. 1955-1964 GS Kobierzyce w czołówce spółdzielni zrzeszonych w PZGS Wrocław. W tym czasie funkcję Prezesa pełnił inż. Stanisław Walicki. Uruchomiona została Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa. Powstaje magazyn skupu warzyw. Liczba członków w tym czasie wynosiła 2.189. Pracownicy byli bardzo zaangażowani w rozwój Spółdzielni.
 7. 1947 Początek działalności GS Kobierzyce.

  Spółdzielnia swoja działalność rozpoczęła 17.07.1947r. pod nazwą Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska” w Gniechowicach z siedzibą w Kobierzycach. Grupa mieszkańców gminy Gniechowice zainicjowała powstanie Spółdzielni, która miała służyć rolnikom i wszystkim mieszkańcom okolicznych wsi. Pierwszym Prezesem został August Trojan, a przewodniczącym Rady Nadzorczej Edmund Kozłowski. Swoja działalność prowadziła w placówkach handlowych, magazynach skupu i piekarni.