O firmie

GS KobierzycePrzedmiotem działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach jest : skup i sprzedaż zbóż, rzepaku, środków ochrony roślin, materiału siewnego, nawozów opału oraz sprzedaż detaliczna w placówkach spożywczo-przemysłowych.

Głównym celem Spółdzielni jest utrzymanie wypracowanego przez lata ciężkiej pracy zaufania wśród producentów rolnych z gminy Kobierzyce oraz gmin ościennych, klientów placówek handlowych oraz kontrahentów.

Spółdzielnia od wielu lat nieustannie rozwija się dzięki poczynionym inwestycjom. W latach 2000-2006 przeprowadzono remonty kapitalne placówek handlowych.

W 2009r. została zrealizowana inwestycja na kwotę 4.800.000,00 zł w 40% pokryta ze środków unijnych, w ramach której wybudowano 8 silosów, wywrotnicę, suszarnię, czyszczalnię, laboratorium wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą usprawniająca skup zbóż.
W roku 2013 ukończono kolejną inwestycję – magazyn płaski o pow. 1200m² jako zwiększenie powierzchni magazynowej dla zbóż. Dbanie o estetyczny wygląd i szeroka oferta dla klientów pozwala na osiąganie coraz lepszych wyników ekonomicznych w placówkach handlowych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Naszym celem jest osiąganie sukcesów a jednocześnie satysfakcji z podejmowanych działań, spełniając równocześnie rosnące oczekiwania naszych klientów.

Spółdzielnia wspiera finansowo i rzeczowo szkoły, przedszkola, stowarzyszenia działające na terenie gminy, jest również sponsorem brązowym drużyny KPR Kobierzyce

Spółdzielnia w chwili obecnej zatrudnia 42 osoby. Liczba członków Spółdzielni 55 osób.

 Aktualnie w skład Zarządu wchodzą:

mgr inż. Maria Nowak – Prezes Zarządu

mgr Witold Porochoński – Główny Księgowy, Członek Zarządu